سرطان

سرطان نوعی بيماری است که در آن سلول‌ها توانايی تقسيم و رشد عادی خود را از دست می ‌دهند و اين موضوع منجر به تسخير، تخريب و فاسد شدن بافت‌های سالم می ‌شود. از اجتماع اين سلول‌های سرطانی و تخريب سلول‌های بافت‌های سالم توده ‌ای به نام تومور ايجاد می‌شود. اگر تومور به لايه‌‌ای محدود ختم شود و به ساير بافت‌ها و ارگانها سرايت نکند تومور خوش ‌خيم (غيرسرطانی‌) است و اگر تومور گسترده شده يا به طور بالقوه قابليت پخش شدن و احاطه کردن ساير بافتها و ارگانها را داشته باشد بدخيم يا سرطانی ناميده می‌شود. برخی از شکل های سرطان متاستاز (Metastasize) می‌کنند به اين معنی که خصوصيت تهاجمی پيدا کرده و به ساير بافت‌های بدن، عمدتا از طريق خون و لنف، سرايت می‌کنند و تومورهای جديدی را ايجاد می‌کنند

رشد سرطانی يا بدخيم زمانی اتفاق می‌افتد که:


برخی از سلول‌ها به طور غيرقابل کنترل شروع به تکثير کنند.


بخش‌ هايی که به طور طبيعی عهده‌ دار دفاع از بدن هستند مانند سيستم ايمنی بدن قادر به پيشگيری از تقسيم بی ‌رويه نباشند.


تعدادی از سلولهای غيرطبيعی از نظر اندازه بزرگ و بزرگ‌ تر ‌شوند.


در مجموع چهار گروه ژن مسئول تقسيم سلولی به شمار می‌روند:


۱- آنکوژن‌ها (ژن‌های عامل تومور) (Oncogene) که در شرايط عادی در فرستادن پيام به سلول برای تکثير نقش دارند. اختلال و تغيير در اين سلول‌ها منجر به تکثير نامنظم سلول شده و سلول سرطانی بشمار می‌رود.


۲- ژن‌های سرکوبگر تومور- (Tumour suppressor genes) اين ژن‌ها پروتئين‌های خاصی را توليد می‌کنند که در شرايط عادی وظيفه معکوس آنکوژن‌ها را داشته و به سلول پيام توقف تکثير می‌دهد. يکی از مهم‌ترين ژن‌های اين گروه ژنی‌ به نام p۵۳ است.


۳- ژن‌های خودکشی – (Suicide genes) خودکشی سلول‌ها يا مرگ سلول يکی از مهم ‌ترين عوامل پيچيده سلولی است که به سلول توانايی خودکشی در شرايط غيرمعمول را می‌دهد تا مانع شيوع تکثير و آسيب‌ديدگی به ساير سلول‌ها ‌شود. هنگامی که ژن‌های خودکشی آسيب پيدا کنند ديگر قادر به فعاليت خود برای نابود کردن سلول معيوب نبوده و سلول سرطانی محسوب می‌شود.


۴- ژن‌های ترميمی دی ان ای- (DNA repairing genes) اين ژن‌ها مسئول ترميم دی ان ای آسيب ديده و معيوب هستند که با ترشح پروتئين‌های متفاوت زمينه ترميم دی ان ای آسيب ديده را فراهم می کنند. اما زمانی که خود اين ژن های ترميمی دی ان ای آسيب می بينند، سلول، ديگر توانايی ترميم خود را از دست داده و اختلالات ژنتيکی و ترميم نشدن دی ان ای منجربه سرطان می‌شود

و اما دیدگاه طب سنتی..


بيماري سرطان ناشي از افزايش سطح سودا در يك اندام و يا عضو بدن است و اين ماده ي سوداوي به تناسب اينكه از كدام يك از اخلاط چهارگانه پديد آمده باشد تظاهر گوناگوني از خود بروز مي دهد و اندام ويژه اي را در گير مي سازد . 


توضيح اين كه :سوداي غير طبيعي و بيماري زا يا ناشي از سوخت ، پوسيده شدن و عفونت سوداي طبيعي است يا در اثر سوخت و رسوب صفرا ايجاد شده است و يا پس از گدازش و يا عفونت خون به وجود آمده است و يا تبلور بلغمي است كه در شرايطي ويژه از حالت طبيعي خود خارج گرديده است .


اين انواع سوداها كه معلوم شد انواع گوناگوني دارد هر كدام در بخشي از اندام كارآيي ويژه اي دارند و هر كدام جايگاه خاصي را براي تظاهر بيماري انتخاب مي كنند و اين جايگاه و اندام ها در حقيقت همان خاستگاه آنان است .


طب سنتي ايران با بررسي مزاجي ، طبع بيمار را بررسي مي نمايد و پس از آن مزاج بيماري را در آن جستجو مي كند و آن گاه بعد از شناخت نوع سوداي پديد آورنده ي بيماري در حقيقت نوع سرطان را شناسايي و به درمان آن مي پردازد .


و از اين مجرا دسته بندي نوع سرطان ها و متعاقب آن رده بندي ، درمان پذيري و يا عدم درمان پذيري و سرعت و شتاب به سوي بهبودي و يا دشوار بودن آن تعيين مي گردد .


مثلا سرطان كبد كه از ماده صفراوي پديد مي آيد چون سوداي آن از خلط صفراوي ايجاد شده و ماده اي سخت غليظ و بسيار گرم است درمان ناپذير تعريف شده لكن سرطان سينه كه ماده ي سودايي پديد آورنده ي آن از خلط بلغم ايجاد شده است درمان پذير و يا كنترل شونده توصيف گرديده است و مي توان با جراحي آن را مهار نمود . (لازم به ذكر است كه جراحي پيشنهاد طب سنتي ايران است براي درمان سرطان سينه )


پس از تعريف ماده ي پديدآورنده ي سرطان نكته ي مهمي كه در طب سنتي ايران به آن مي پردازد زمينه هاي گوناگون پيدايش سوداي غير طبيعي در بدن انسان است و اين از موضوعات مهمي است كه پرداختن به آن در عصر حاضر مي تواند بسيار راه گشا باشد .به نظر مي رسد با جستجويي كوتاه به اين جمع بندي مي رسيم كه قرن حاضر قرن فراواني بروز بيماري سرطان در جهان است و هيچ زماني تا اين حد بشريت در معرض بروز اين بيماري نبوده است و زماني به اين اعتقاد پايبندتر خواهيم شد كه درك كنيم زمينه هاي پيدايش خلط سودا در آداب زيست و معيشت و تغذيه ي مردم فراوان تر يافت مي گردد ، نگاهي گذرا به آيين زيست انسان مدني در شرايط كنوني اين ادعا را آشكار مي سازد .


همه مي دانيم كه غذاها زمينه ي بروز اخلاط مورد نياز بدن انسان هستند و اگر غذاها سالم باشند انسان سالم و اگر عذاها نامناسب باشند اخلاطي غير طبيعي پديد مي آورند و موجبات بروز بيماري را ايجاد مي كنند


از زمان بسیار قدیم تاکنون، اطبا برای معالجه سرطان دو وسیله در دست داشتند یکی معالجات دارویی و دیگری عمل جراحی، ولی بدون استتثنا، کلیۀ اطبای قدیم و جدید تذکر داده اند که باید هر چه زودتر بیماری سرطان را تشخیص داد تا قابل معالجه باشد و اگر مدتی از شروع مرض بگذرد و تشخیص دیر انجام گیرد و سرطان در بدن منتشر شود(که آن را امروز متاستاز گویند) دیگر قابل علاج نخواهد بود.

ابن سینا در کتاب قانون می نویسد اگر سرطان را زود تشخیص دهند، معالجه پذیر است و یا حداقل از سیر آن می توان جلوگیری کرد و سپس اضافه می کند که متأسفانه علایم این بیماری در ابتدای بروز، واضح و مشخص نیست و به این جهت، اکثر اوقات سرطان، موقعی تشخیص داده می شود که معالجۀ آن یا بسیار مشکل یا غیر قابل علاج است.

اکنون پس از هزار سال، که از زمان ابن سینا می گذرد، به جرأت، می توان گفت با وجود کلیه وسایل آزمایشگاهی، رادیولوژیک و سایر وسایل تشخیصی که در دست داریم، با این همه، هنوز آن قدرها در این راه پیشرفت نکرده ایم و اگر کسی غیر از این فکر کند فقط گول تبلیغات دروغین را خورده و اغفال شده است. متأسفانه، مدت ها است از طرف مؤسسات بزرگ، دایماً تحت عناوین اکتشافات محیرالعقول پزشکی و کشفیات معجزه آسا، تبلیغات فریبنده ای با مقاصد خاص اجرا می شود که عموم مردم را فریب می دهند، به طوری که، در حال حاضر، تفکیک حق از باطل در بسیاری از امور مربوط به دانش پزشکی کار بسیار مشکلی شده است

1 - هر شخص دارای سلول های سرطانی در بدن خود است. این سلول های سرطانی در آزمایشهای استاندارد خود را نشان نمی دهند تا آنکه به مقدار چند میلیارد سلول افزایش یابند. زمانی که پزشکان به اشخاص مبتلا به سرطان اعلام می کنند که دیگر در بدن آنها سلول سرطانی وجود ندارد، این حالت فقط بدان معناست که آزمایشها دیگر قادر به ردیابی و پیدا کردن سلولهای سرطانی نیست زیرا آن سلول ها به مقدار قابل رد یابی شدن در بدن وجود ندارند.


2– سلولهای سرطانی بین شش تا ده مرتبه در دوره زندگی یک انسان پیدا می شوند.


3 – زمانی که سیستم ایمنی انسان قوی باشد سلولهای سرطانی از بین می روند و از ایجاد تومور سرطانی جلوگیری میشود.


4 - زمانی که شخص بیماری سرطان دارد نشانه آنست که وی دارای کاستیهای تغذیه ای شده است. منشاء این کاستی ممکن است ژنتیک، محیطی، غذا ها و عواملی درشیوه زندگی باشد.  


5 – برای غلبه بر کاستی های متعدد تغذیه ای، تغییر در رژیم غذایی شامل اضافه کردن بعضی مخلفات غذایی، سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.

 

6 – شیمی درمانی ضمن آنکه باعث مسموم کردن فوری سلول های سرطانی است که سریع رشد می کنند، سلول های سالم بدن درمغز استخوان و دیواره روده ها و غیره را که سریع رشد می کنند نیز از بین می برد و می تواند سبب ضایعه اعضایی از بدن مثل کبد، کلیه ها، قلب و ریه ها و غیره شود.

7 - پرتوگیری ضمن آنکه سلولهای سرطانی را نابود می کند سلولهای سالم را نیز می سوزاند، ضایع می کند و باعث تخریب آنها می شود.  

٨- درمانهای اولیه با شیمی درمانی و پرتو درمانی غالبا اندازه تومور را کاهش می دهد. با این وصف شیمی درمانی و پرتودرمانی درازمدت به نابودی بیشتر تومور منتج نمی شود.

9 - زمانی که بدن تحت تاثیر مسمو میت ناشی از شیمی درمانی و پرتودرمانی قرار می گیرد سیستم ایمنی در معرض خطر و نابودی واقع می شود بنا براین شخص ممکن است مقاومت خود را در برابر انواع مختلف عفونتها و عواقب ناشی از آن از دست بدهد.  

 

10 - شیمی درمانی و پرتو درمانی می تواند باعث جهش ژنتیکی سلولهای سرطانی گردد و آنها را مقاوم و پایدار کند و در نتیجه نابود کردن آنها مشکل خواهد شد. جراحی می تواند باعث گسترش سلول های سرطانی به دیگر نقاط بدن شود.  

11 – یک راه موثر مبارزه با سرطان غذا نرساندن به سلولهای سرطانی و عدم رساندن مواد غذایی مورد نیاز سلول برای جلوگیری از افزایش و چند برابر شدن تعداد سلولها است.

 همانطور که عرض شد افزایش سودا باعث بروز سرطان میشود به عنوان مثال مصرف غذاهایی که باعث افزایش غلظت خون شود، مانند غذاهای تهیه شده از گوشت گاو، غذاهای مانده، کنسرو شده، فریز شده تولید سودا را افزایش می دهد. هم چنین غذاهای سالم و مقوی مانند عدس، بادمجان، کلم، قارچ و ترشی و مصرف زیاد خرما و گوشت شتر نیز ممکن است زمینه ساز افزایش سودا [البته در موارد خاص] باشد. اشاره به این که این موضوع به معنای مصرف نکردن خوراکی های یاد شده نیست، می افزاید: می توان به مردم توصیه کرد که از غذاهای کنسروی، مانده و… استفاده نکنند اما نمی توان آن ها را از مصرف غذاهای سالم و مفید یاد شده منع کرد. با این حال افرادی که زمینه افزایش سودا دارند و به تشخیص پزشک غلظت سودا در بدن آن ها افزایش یافته است، بهتر است از این مواد غذایی کمتر مصرف کنند

به مردم می‌شود توصیه کرد که از غذاهای کنسروی، مانده و… استفاده نکنند. افرادی که زمینه افزایش سودا دارند و به تشخیص پزشک غلظت سودا در بدن آن‌ها افزایش یافته است، بهتر است از این مواد غذایی کمتر مصرف کنند.

مردم از غذاهای گوشتی بسیار بیشتر از غذاهای گیاهی استفاده می کنند و بعضی در کنار استفاده از غذاهای گیاهی، سعی می‌کنند از گوشت هم استفاده کنند. در این موارد باید گفت این رژیم چندان کارآیی ندارد، بلکه باید هفته ای چند بار تنها از غذاهای گیاهی و بدون گوشت استفاده کرد.

این کار باعث می شود سیستم دفاعی بدن تقویت شود. در ضمن بدن فرصت بازسازی و رسوب‌زدایی پیدا خواهد کرد.

افزایش سودا موجب بالا رفتن حرارت کبد و ضعف عملکرد طحال می‌شود، حرارت بالای کبد در برخی موارد سبب افزایش سودا در بدن می‌شود، برای مثال زمانی را تصور کنید که حرارت زیر ظرف غذا زیاد باشد و مواد غذایی بسوزد و سوخته آن در ظرف باقی بماند.

در کبد نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد. یعنی وقتی حرارت کبد بالا باشد، مواد غذایی می‌سوزد که به سوخته آن “سودا” می‌گویند و این امر باعث ایجاد سرطان می‌شود. همچنین ضعف عملکرد طحال که محل ذخیره سوداست در افزایش آن در بدن موثر است.

به افراد توصیه می‌کنیم که از غذاهای ذکر شده کمتر استفاده کنند و عملکرد کبد را با طبیب آشنا به طب سنتی اصلاح کنند؛ یعنی اگر حرارت کبد بالاست با خوردن عرق کاسنی حرارت آن را کم کنند و اگر کبد سرد است باز هم با مصرف مواد مناسب عملکرد آن را اصلاح کنند.

خوب جویدن غذا و پرهیز از آشامیدن آب بین غذا از عوامل موثر در پیشگیری از سرطان است و افراد باید به این نکته توجه کنند که غذا باید خوب جویده شود تا هضم آن آسان‌تر شود، زیرا اگر غذا خوب هضم نشود، مشکلات کبد بیشتر می‌شود.

متاسفانه امروزه شاهد هستیم که مردم غذا را به خوبی نمی‌جوند و همچنین از آب یا نوشیدنی بین غذا استفاده می‌کنند که این دو مورد سبب افزایش مشکلات می‌شود. بنابراین توصیه برای آنها، این است که عادت‌های غذایی نادرست را کنار بگذارند.

توصیه اکید طب سنتی کاهش مصرف غذاهای صنعتی، نوشابه‌های گازدار و غذاهای حاوی مواد نگهدارنده مانند سوسیس، کالباس، غذاهای کنسروی و انواع غذاهایی است که برای ماندگاری بیشتر مواد نگه‌دارنده دارد.

بروز برخی سرطان‌ها در خانم‌ها و بعضی دیگر در آقایان شایع‌تر است، به عنوان مثال سرطان ریه در مردان و سرطان سینه در زنان شایع‌تر است، زیرا هر عضو از بدن ممکن است به دلیل ضعفی که پیدا کرده، مواد زائد را در خود جمع کند.

در طب سنتی درمان راحتی برای سرطان وجود ندارد، توصیه کلی این است که بیماران درمان معمول خود را داشته باشند و در کنار آن با مشورت پزشک از بعضی داروهای گیاهی استفاده کنند و از مواد سودازا بهره گیرند.

به عنوان مثال همان طور که گفته شد عرق کاسنی به کاهش حرارت کبد کمک می‌کند و گزینه مناسبی برای بیماران است که با مشورت متخصص طب سنتی می‌توانند از آن استفاده کنند.

این بیماران نباید به هیچ عنوان درمان معمول را کنار بگذارند و تنها از داروهای گیاهی مصرف کنند. این اقدام بسیار خطرناک است و به سلامت آنان آسیب می‌رساند.

بر اساس نسخه‌های طب سنتی 

گیاهان دارویی مانند

 “افتیمون”، “بارهنگ”، “جعفری”، “انار”، “زیتون” و “انگور” در درمان سرطان نقش بسزایی دارند.

ابوعلی سینا “افتیمون”

 را یکی از داروهای گیاهی موثر در درمان سرطان معرفی می‌کند و

 بر اساس نسخه‌های حکیم ابوعلی سینا، سرطان اگر به موقع تشخیص داده شود در مرحله اول می‌توان با تجویز گیاهان دارویی آن را مهار کرد.

در درمان سرطان بوسیله طب سنتی ابتدا باید مزاج بیمار شناخته شده و سپس با گیاهان دارویی و انجام بادکش‌های گرم و خشک به درمان بیماری پرداخت


حکیم خانی

/ 0 نظر / 2777 بازدید