کلیات مزاج شناسی

طب سنتی اسلامی چیست؟

 به مجموعه کتب دارای محتوای بهداشتی درمانی که توسط حکما در جهان اسلام نوشته شده است طب اسلامی گفته میشود مثل کتاب قانون در طب بوعلی سینا

مزاج شناسی :مبحث مهم و پایه ای در طب سنتی میباشد برای ورود به بحث مزاج شناسی نیاز است پیرامون اصولی از طب آشنایی داسته باشیم ابتدا مبحث داروهای طبیعی:

داروها در طب سنتی به سه دسته ی عمده تقسیم میشوند شامل:

1.داروهای گیاهی

از نظر طب سنتی تقریبا همه چیز داروست و طب سنتی برای هر گیاهی یک تعریف دارویی دارد.مثلا چمن مرغ درمان گرفتگی عروق کرونری است وپوست ریشه ی درخت چنار در درمان شکستگی افراد مسن وزین کاربرد درمانی دارد.

 2.داروهای حیوانی:

تمام ترشحات و تمامی اجزای بدن حیوانات داروست.در این تقسیم بندی انسان هم جزء دسته ی حیوانات است یعنی تمام اجزای بدن انسان هم داروست.مثلا بزاق دهان انسان مفیدترین دارو برای زخمها و عفونتهاست .و یا ادرار انسان داروی زخم است .

 3.داروهای معدنی:

همه ی مواد معدنی موجود در دنیا داروست از آب اقیانوس تا تمام سنگهای بیابان و حتی سنگهای قیمتی همگی دارو هستند .مثلا ارزش طلا بدلیل اثر درمانی آنست نه به خاطر جنبه ی زینتی که دارد.

لازم به ذکر است که در درمان با طب اسلامی از تمام داروهای موجود در هستی استفاده نمیشود مثلا درمان با داروهای حرام در این طب کاربرد ندارد .به دلیل اینکه درمان در طب اسلامی به معنای شفای جسم و روح همراه با هم است و چون داروهای حرام تاثیر منفی در روح بشر دارد بنابراین علیرغم اثر دارویی موادی چون الکل و یا بول و یا گوشت خوک و الاغ مورد استفاده ی درمانی قرار نمیگیرند.طب اسلامی با جهت گیری پیشگیرانه به درمان میپردازد.

ابزازهای تشخیصی در طب سنتی :

1.مزاج شناسی

2.نباضی

3.بول و بوراز

مزاج چیست؟

برآیند اثر مجموعه ی غذاها ، رفتارها، ادراکات معنوی و پرتوهای ناشی از سیارات و ثابتات آسمانی بر بدن انسان را مزاج مینامند.

زیر ساخت نظام خلقت:

به اعتقاد حکما خداوند ابتدا دو عنصر گرمی و سردی را آفرید . با عنصر گرمی عالم بالا را آفرید و با عنصر سردی عالم پایین را خلق کرد . این دو عنصر را با هم درآمیخت و از ترکیب آنها چهار عنصر گرمی و خشکی- سردی و خشکی –گرمی و تری –سردی و خشکی ، متولد شدند.

به اعتقاد حکما ،فلاسفه واطبا؛ جهان انسان است و انسان جهان.از آنجاییکه طبیب ارتباط مستقیم با جسم و روان انسان دارد لازمست جهان را به خوبی بشناسد تا بهتر بتواند به بیمار کمک کند.

ارکان مادی جهان خلقت چهار مورد است که تمام جهان مادی از برآورد همین چهار عنصر بوجود آمده است.این چهار عنصر عبارتند از:

1.آتش ؛ که تبلور گرمی و خشکی است.

2.هوا یا باد؛ که تبلور گرمی و تری است .

3.آب ؛ که تبلور سردی و تری است.

4. خاک ؛ که تبلور سردی و خشکی است.

آتش:

این عنصر بالا نشین است یعنی میل به بالا دارد و لطیف و نافذ است و توان نفوذ در عمق وجود اشیاء را داشته و در آنها ایجاد تغییر میکند. با الهام از طبیعت آتش در طب هم برای تغییر از آتش یعنی همان گرمی استفاده میکنیم.

هوا :

زیر آتش هوا یا همان باد است که توان جابجایی دارد باد گرم و تر است که میزان گرمی یا تری ان بستگی به میزان بهره مندی آن از عنصر بالایی خود(آتش) یا عنصر پایینی خود(آب ) دارد.بنابراین میزان مزاج باد بستگی به نزدیکی بیشتر آن به آتش یا آب دارد . باد حامل است. در جاییکه تری آن کاملا از بین برود تبدیل به آتش میشود مثل آتش سوزی خودبخودی جنگلها .

آب:

آب سرد و تر است .دارای انعطاف است اما میل به حرکت در سراشیبی دارد.بر خلاف آتش که میل به بالا دارد.آب پایین رونده است.فقط با آتش میتوان آب را بالا برد همان جوشاندن و بخارشدن آب با آتش .اگر سردی آب زیاد شود منبسط شده مات و بی حرکت میشود حجمش بیشبر شده یخ میزند. در انسان هم وقتی سردی از حد بگذرد پف کرده چاقی ایجاد میشود .همانگونه که برای رفع سردی و

انبساط آب باید به آن گرما بدهیم در درمان افراد سرد مزاج هم باید به آنها گرمی داده شود.

خاک:

خاک سرد و خشک است.دارای کمترین انعطاف و بیشترین پیوستگی است .خاک نقش پذیر است ،فراموش نمیکند،همه ی نقشها را به خود گرفته نگهمیدارد هر چه بدهد روزی پس میگیرد ،برای ایجاد انعطاف در خاک باید از آب استفاده شود اگر نیاز به انعطاف بیشتری باشد مجبوریم از آتش هم استفاده کنیم.

خاک معادل انسان سوداوی است .برای انعطاف این تیپ شخصیتی باید به آن تری و گرمی بدهیم .

آیا نظام خلقت منحصر به همین چهارعنصر است ؟

به اعتقاد طب سنتی اسلامی یک رکن پنجم هم وجود دارد که در هر 4 عنصر یاد شده تاثیر گذار است و قادر است کیفیت آنها را دگرگون کند .این عنصر همان روح الهی میباشد که در ترتیب خلقت اولین رکن است اما در ترتیب فهم و درک انسان در مرحله ی آخر است.رکن پنجم در چهار رکن اول مشارکت کرده روی ماهیت آنها موثر خواهد بود و کارایی آنها را تغییر میدهد.

نقش سیارات و ثاتبات در تن و روان انسان

ساعت سعد(مبارک) :برآیند اثر پرتوهای مثبت سیارات و ثابتات در ساعتی خاص بر بدن انسان را ساعت سعد گویند.

ساعت نحس : برآیند پرتوهای منفی سیارات و ثابتات در ساعتی خاص بر بدن انسان را ساعت نحس گویند.

بنابراین نتیحه میگیریم که پرتوهای آسمانی بر تن و روان انسان تاثیر گذارند .

در بستر نظام زیست اولین مخلوق گیاهان هستند:

قویترین عضو یک گیاه دانه ی آن است .دانه ی یک گیاه این توان را دارد که وقتی در خاک قرار میگیرد مزاج خاک را تغییر داده تابع مزاج خود کند مثلا در یک قطعه خاک با مزاج سرد و خشک میتوان چندین نوع بذر با مزاجهای متفاوت را پرورش داد.مانند جنین انسان که وقتی در رحم قرار میگیرد مزاج رحم را تابع خود میکند.

قوانین تشخیص گرمی یا سردی گیاهان

1.قانون مزه ها     2.قانون بوها         3.قانون رنگها

قانون محکم در تشخیص سردی و گرمی در گیاهان قانون مزه هاست زیرا فقط در این قانون است که تنها یک استثنا وجود دارد .پس از آن بوها هستند که استثنائات کمتری نسبت به رنگها دارند ولی رنگها به دلیل وجود استثنائات بیشتر برای تشخیص توصیه نمیشوند.

مزه های شیرین ،شور، تند و تلخ گرم هستند.درجه ی این گرمی بین 4-1 اندازه گیری میشود .اگر گرمی بیشتر از درجه ی 4 باشد ایجاد مسمومیت خواهد کرد.

مزه های ترش،خنثی مثل مزه ی خیار یا پوست هندوانه سرد هستند.

سبزیجات معطر که طعم تلخی هم دارند گرم هستند.هر چه طعم تلخی یا ترشی یا تندی بیشتر باشد ، درجه ی گرمی بالاتری دارد.

تنها استثناء در مزه ها مربوط به ماده ای بنام "کافور " است که تلخ است اما بسیار سرد است.

دومین خلق حیوانات هستند:

حیوانات یک مزاج سرشتی و پایه دارند و یک مزاج منطقه ای که تابع موقعیت جغرافیایی محل زیست آنهاست. مثلا توان درک مورچه بسیار بالاست ،صداها را زود میفهمد ، بوها را زود میفهمد بدلیل آنکه مورچه سودای خالص است .بنابراین خشک است . کرم خاکی بلغم خالص است . در پستانداران سگ سودای بالایی دارد.پشه ها گرمند که در خشکسالی گرمی آن بیشتر هم میشود.

بطور مثال گوشت گاو سرد است و سودای بالایی دارد.گوشت گوسفند گرم است اما شیرش سرد است .گوشت بز سرد است الاغ بسیار سرد است .مرغ سرد است .تخم مرغ معتدل است زرده ی آن گرم و سفیده سرد است .

در طب اسلامی در تک تک عناصر تشکیل دهنده ی غذا دقت میشود مثلا حرام بودن گوشت الاغ به دلیل سردی بالای آن و تاثیر رفتار این حیوان در گوشتش است .و یا حرام بودن گوشت خوک به دلیل تاثیر رفتار و خلقیات این حیوان در گوشت و فرآورده های آنست.غذایی که وارد بدن میشود در خلقیات و رفتار انسان تاثیر دارد.

مخلوقاتی که تا اینجا بررسی کردیم تک مزاجی و یا دو سه مزاجی بودند .اما در خلقت انسان از تمام عناصر بطور ترکیبی استفاده شده و انسان چه از نظر جسم و چه از نظر روح منحصر به فرد است.انسان مزاج کامل دارد و حامل روح الهی است .

انسانها دو جنس مذکر و مونث هستند که جنس مذکر مزاج گرم و مونث مزاج سرد را داراست .البته استثناء در هر دو مورد وجود دارد .زنانی که مزاج گرم دارند و مردانی که مزاج سرد دارند.

قدرتمندترین عضو خلقت ،نطفه ی انسان است .نطفه بستر خود را که همان رحم است تابع مزاج خود میکند و کل مزاج بدن مادر را تا پایان دوره ی شیردهی به مزاج خود برمیگرداند.دوران انعقاد تا جنین در حمل مذکر 4 هفته و در حمل مونث 5 هفته خواهد بود.وزن جنین مذکر از مونث کمتر است زیرا مزاج گرمتری دارد.زمان زایمان مذکر زودتر از مونث است.

ویژگیهای نوزادی که با مزاج سرد به دنیا می آید:

کم مو ،رنگ مو بور، آرام ،پروزن،به سختی سینه را میگیرد و سطح فهم پایینی دارد.زود دل درد میگیرد ،گلو باد میکند، شیر که میخورد معده آنقدر سرد است که شیر را ماست میکند.این ویژگیها ناشی از سردی است که باید با دادن گرمی به مادر و گرم کردن شیر مادر آنرا درمان کرد .

ویژگیهای نوزادی که با مزاج گرم به دنیا می آید:

مو مشکی ،بلند و ضخیم ،تن پشم آلو ،لاغر اندام ،وزن کم، چهره ی تیره ، باهوش و خواب کم و اشتهای کم .خواب تابع میزان تری در خون است اگر تری بیشتر باشد خواب بیشتر است و اگر خشکی بیشتر باشد خواب کمتر میشود.

البته همیشه استثنائات در رنگ مو و چشم و پوست با توجه به موقعیت جغرافیایی محل زیست وجود دارد.

مزاج شناسی در دوران مختلف عمر :

1.تولد تا 7 سالگی : در این دوران رطوبت و حرارت غالب هستند و رطوبت عامل رشد و گرمی عامل حرکت است .هر کدام از این دو عامل بیشتر شود کودک به همان سمت میل میکند.برای درمان حرکت زیاد از شربت آبلیمو برای اطفال استفاده میکنیم تا فقط گرمی مضر را دفع کنیم این گرما باید برای مابقی عمر حفظ شود .

2. هفت سال دوم زندگی

در این دوره رطوبت کم میشود اما حرارت وجود دارد .چون حرارت بالاست یادگیری بالا میرود البته اگر این گرمی از حد خود بالاتر برود منجربه اختلال در یادگیری میشود.و باعث بیقراری میشود.کاهش رطوبت باعث میشود یادگیری بیشتر شود.حرارت بالا در این دوران ایجاد حال بیقراری میکند .

تفاوت مذکر و مونث در سنین 10 تا 14 سالگی :

در این سن رطوبت دختران بیشتر از پسرها شده ضریب رشد آنها هم از پسرها بیشتر میشود

3. هفت سال سوم زندگی

در این دوران تحریکات مغزی بیشتر شده در هر فازی که قرار بگیرند به فاز افراط میروند.رویارویی فرزند و پدر و مادر در این دوران در واقع رویارویی گرمی با سردی است .جوانی که در این دوران آرام باشد یعنی صفرا در بدنش کم است و ضعیف البنیه است و زودتر پیر میشود .تحریک پذیری جوان در این دوره به فرهنگ و اخلاق خانواده و جامعه بستگی دارد جهت گیری جوان تابع خانواده و جامعه است اما به فاز انکار میرود.

3. سن 21 تا 28 سالگی

این دوره سن شور و ازدواج است .تتمه ی رطوبت تمام میشود .رشد قد متوقف میشود.تظاهر افزایش حرارت در سر به شکل سردرد گرم دیده میشود که با فشار عصبی و در نیمه ی ماه قمری عود میکند که محل درد جلوی پیشانی و چشمها است .صفرا پیاز مو را درگیر کرده حرارت پیاز مو را سوزانده ریزش موی جوانی شروع میشود.ریزش موی صفراوی در جلوی سر است طاسی با ریشه ی غلبه ی دم وسط سر را درگیر میکند .زنان بدلیل مزاج سردی که دارند طاس نمیشوند مگر آنکه زنی گرمی ناشی از غلبه ی دم را داشته باشد.

4.سن 28 تا 40 سالگی

در این دوره کاهش گرمی و شروع سردی را داریم .که تمایل به ازدواج در این دوران کم میشود .متاسفانه روابط اجتماعی سرد و مصرف غذاهای سرد گرمی تن و روان را دراین دوران بیشتر کاهش میدهد.

5. سن 40 به بالا

این سن دوره ی تعادل است با مصرف غذاهای سالم در این دوره از عمر میتوان مدتهای مدید به زندگی ادامه داد.اما پس از سن چهل سالگی از گرمی تن کاسته شده موهای سفید در سرو تن میروید.تن سرد شده و مو هم که تابع بدن است سفید میشود .با مصرف غذاهای گرم باید گرما را حفظ کنیم.

در سی 60 تا 120 سالگی کاهش گرمی و افزایش سردی را داریم که سردی از دست و پا شروع شده وقتی تمام بدن را گرفت مرگ رخ میدهد.

یک طبیب آگاه باید با توجه به اقتضای مزاج سن ،جنس و البته موقعیت جغرافیایی به بیمارش دارو بدهد.

مزاج و نیاز جنسی :

تمام انسانها در جنبه ی جنسی طفل هستند.برخی با صراحت نیاز خود را به زبان میاورند و برخی دیگر با لج بازی و روشهای غیر مستقیم آنرا مطرح میکنند.

برخی نیاز دارند که کسی را دوست بدارند باید حوزه ی ابراز محبت برای چنین فردی فراهم شود وگرنه خود شخص این حوزه را از راه غیرمستقیم برای خود فراهم می کند.تراوشات جنسی درمزاجها و سنین مختلف و جنسیت ها متفاوت است که تابع قانونمندی ویژه ای است. هر گاه توانایی جنسی در تنی بالا رفت یعنی کل بدن سالم است و هر گاه توان جنسی پایین آمد بدن ناسالم است.

یک جامعه ی سالم جامعه ای پرشور با مزاج گرم وتوان جنسی بالاست .اختلال در بعد جنسی به شکل بیش فعالی جنسی و سرد مزاجی جنسی است که برای درمان بیش فعالی جنسی از حجامت استفاده میشود .استفاده از موادی چون "کافور " مجاز نیست زیرا کل سیستم بدن را سرد میکند ما فقط باید گرمی اضافی و مضر را با حجامت دفع کنیم و اصل گرمی را در بدن حفظ کنیم.برای تعدیل پرتوانی ها میتوان از سرکه انگبین استفاده کرد.

طول درمان بیماریهای جنسی طولانی است زیرا توان جنسی آخرین توانایی که انسان بدست میاورد (دختران 9 و پسران 15 سالگی ) و خیلی زود از دست میرود و برگشت و درمان آن بسیار مشکل است.

ویژگیهای داروهای تجویز شده و مورد استفاده:

1.ترجیجا از داروهای بومی کشور خود استفاده کنید

2.از داروهایی که در احادیث و روایات مورد تاکید بودند بیشتر استفاده کنید

3.از داروهای با ماندگاری بالای یکسال استفاده کنید

4. از داروهای ارزانتر با عوارض کمتر استفاده کنید

5.بیشتر از داروهای با ویژگی فراگیر استفاده کنید

به نقل از امام رضا (ع) :

"تا زمانیکه میتوانید با غذا درمان کنید به دارو روی نیاورید ،تا زمانیکه میتوانید با داروی مفرد درمان کنید به داروی ترکیبی روی نیاورید ،تا جاییکه میتوانید با داروی ترکیبی درمان کنید به داروی سنگین و سمی روی نیاورید."

نکته ای مهم در رابطه با تجویز دارو :

ما در عصری زندگی میکنیم که همه ی ابزازهای زندگی تصنعی است و افراد از بنیه ی بدنی ضعیفی برخوردارند و بدلیل قرار نگرفتن در معرض آفتاب سیستم دفاعی ضعیفی دارند .ما نمیتوانیم برای انسان این دوره دارویی با تاثیر قوی را تجویز کنیم .باید آرام آرام داروها را از ضعیف به قوی تغییر دهیم .بدن انسانها بدلیل دور شدن از طبیعت توان تحمل داروهای قوی را ندارد.

غذاهای انسان که شامل خوراکی احساسی دیداری شنیداری و...میباشد .تراوشاتی در بزاق تولید میکنند که منجر به تولید اخلاطی در خون میشود که این اخلاط میتوانند باعث سلامتی و یا بیماری باشند.

اگر خون را در طرفی بگذاریم بعد از مدتی خون به شکل چهار بخش متفاوت و جدا از هم رسوب میکند .خون از چهار نوع خلط بوجود میاید .که تعادل این اخلاط نشانگر سلامتی و عدم تعادل در هر یک از اخلاط خون بیانگر بیماری است.لایه های متفاوت خون از بالا به پایین :

ابتدا یک لایه ی رقیق و سبک و شفاف که از گرمی بالاتر از تمام بخشها قرار گرفته و اسم آن "صفرا" است صفرا مزاجی گرم و خشک دارد مانند آتش یا خورشید .صفرا در کل ظرف کبد وجود دارد اما اضافی آن در بالا در کیسه ای بنام کیسه ی صفرا ذخیره میشود. صفرا رساننده ی خون به مویرگهای ریز اندامهای پایینی بدن است چون خون را گرم و رقیق میکند باعث گذر خون از مویرگهای ریز میشود.گرما و انرژی تن و روان از طریق صفرا تامین میشود.

بخش دوم خون که پایین تر از صفرا است غلیظ تر شفاف گرم با قرمزی بیشتر است که نامش"دم" است .دم یا خون برای تولید عضلات و ماهیچه ها کاربرد دارد.بیشترین حجم خون مربوط به این بخش خون است.تقریبا نصف خون کبد را دم تشکیل میدهد.

قسمت سوم که پایین تر از دم قرار دارد "بلغم" نامیده میشود. خونی قرمز با غلظت بیشتر و وزن بیشتراما گرمای کمتری دارد به همین دلیل سنگین تر است و پایین تر قرار گرفته است.بلغم برای تولید چربیها ،رگها و مغز و تاندونهاواین قبیل اندامها بکار می آید .

پایین ترین بخش خون که لزج ،قرمز تیره ،چسبناک است که نام آن سودا است هر گاه سودا سیاه شود بیماری سرطان دیده میشود .اگر فرض کنیم خون مورد نیاز بدن یک انسان 100 سی سی باشد نسبت بخشهای مختلف آن اینگونه خواهد بود:

صفرا   1 سی سی

دم     49 سی سی

بلغم   49 سی سی

سودا    1 سی سی

فردی با این نسبت و ترکیب خون یک فرد معتدل و سالم خواهد بود.

حال اگر نسبت هر کدام از اجزای خون از اعتدال خارج شود بیماریها ی خاصی تولید میشود و درمانهای خاصی را میطلبد.

با تغییراتی جزئی درمیزان اجزای خون چهار تیپ شخصیتی آفریده میشود شامل:

1.صفراوی    2. دموی    3. بلغمی    4.سوداوی   

این تیپهای شخصیتی موجود در اجتماع هستند که بیمار محسوب نمیشوند .حال به بررسی ویژگیهای هر یک از این تیپها میپردازیم:

صفراوی ها:

در این افرا گرمی و خشکی بالاست که موجب کاهش سردی و تری شده است.با کاهش رطوبت حجم کم میشود .بطورکلی چنین شخصی کشیده باریک شانه ها جمع تر از باسن است صورت کشیده بینی و دهان درشت است چشمها تنگتر است رنگ پوست متمایل به زردی است که این زردی در چهره بیشتر بروز میکند پراکندگی مو در بدن کمتراست .موی سر دارای فر درشت .رگ بدن آشکار و گاهی نیمه آشکار است هر گاه صفرا بالا رود رگها بیشتر آشکار میگردد.چنین فردی گاهی پر انرژی و گاهی بی حال است در رفتار جنسی گاهی بیش فعال و گاهی بی میل است.اشتها به سمت سردیجات دارد.انسانهای گرم مزاج نیمه ی اول عمر بیقرارند اما نیمه ی دوم عمر آرامند.

دموی ها:

چنین فردی گرمی و تری بالایی داشته درشت اندام و پر تحرک و پرتوان است.این درشتی در تمام اندامها است .پراکندگی مو در بدن بیشتر است رنگ پوست گلگون است.رفتار اجتماعی پرکاری دارد.در خشم به اوج میرسد همانگونه که در عشق. بر خلاف خشم صفراوی که زودگذر است خشم دموی 12 تا 24 ساعت طول میکشد.در رفتارهای جنسی بیش فعال هستند در هر فازی که قرار بگیرند افراطی هستند.

بلغمی ها :

این افراد دارای رنگ پوست سفیدتر و روشن تری هستند.سردی و تری بیشتری دارند.چاقی صاف بدون دوکی عضلانی پیدا میکنند. هر چه رطوبت بالاتر باشد پراکندگی مو در بدن کمتر میشود.لطافت پوست هم تابع رطوبت بدن است .لب و دهان و بینی کوچک ،چشمان درشت در رفتار محتاط، آرام ،گرایش به منفی بافی ،انعطاف پذیری بالا،بر عکس دموی ها توان بالایی در پنهان کردن اسرار دارند .جامعه ی موفق جامعه ایست که ترکیبی از دو جناح دموی و بلغمی باشد.

بلغمی تمایل به گرمی در خوراک دارد .به دلیل رطوبت بالا در تن و معده اشتهای بالایی دارد .این افراد استعداد بیماریهای گوارشی و افسردگی را دارند.تمایل و توان جنسی پایین ،تمایل به خواب زیاد ،استعداد هوشی پایین اما سماجت بالا ،که جبران کم هوشی را میکند.

سوداوی ها :

سردی و خشکی در این افراد بالاست .تنی لاغر نامتناسب ،سینه ی جمع بازوان دوک عضلانی ندارد.لاغری صاف دارد.رنگ سیاه چرده است و پوست بدن خشکی دارد .در شخصیت آرام است اما در عین آرامی ریزبینی های عجیب و غریبی دارد .شنوایی و بویایی بالایی دارد.صورت لاغر سایز کوچک در کل بدن و موها خشک و فر و بالاخره عروق برجسته ی نازک دارد.بیماریهای گوارشی و افسردگی در این مزاج بیشتر دیده میشود .اشخاص با مزاج سوداوی انعطاف پذیری کم ،درک کم و گویایی و شنوایی بالایی دارند.ریز بین و دقیق است .تمایل و توانایی جنسی پایینی دارد درمان این افراد نیاز به حوصله و صبر زیادی دارد چون باید ابتدا انعطاف پدید آورد تا آماده ی تغییر شود.

استعداد مزاجهای مختلف در ابتلا به بیماریها و محاسن مزاجها:

صفراوی ها :

استعداد بیماریهای گرم و خشک را دارند.در پوست مستعد اگزما هستند . در سر مستعد بیماری شیزوفرنی هستند.در گوارش مستعد سنگ صفرا هستند.

محاسن این مزاج اینستکه دچار فشار خون و چربی نمیشوند.

دموی ها:

استعداد فشار خون و انسداد عروق کرونری را دارند.در سر جنون آنی و مالیخولیا

محاسن این مزاج اینستکه درگیر افسردگی نمیشود.

بلغمی ها :

استعداد بیماریهای سردی(آرتروز عضلانی مفصلی روماتیسم تا MS) را دارند .در روان افسردگی و استعداد آلزایمر و فراموشی و مستعد فشار خون بالا هستند.

سوداوی ها :

استعداد اگزما در پوست بیماریهای افسردگی خاص توهمی و استعداد وسواس در آنها بالاست.تری گلیسیرید بالا و استعداد بی خوابی و وز وز گوش را دارند . این افراد فشار خون و چربی کمتری نسبت به بقیه ی افراد دارند.

بالا رفتن صفرا:

خلط گرم و رقیق صفرا در کنار معده قرار دارد که اگر یکباره چیز سرد خورده شود این خلط گرم یکباره یخ کرده و همانجا غلیظ شده و انسداد رخ میدهد. صفرا بالا رونده است در نقاط بالا یعنی سر رسوب کرده به شکل سردرد که جلوی سر است مشخص میشود بعد از پنجاه سالگی چنین سردردهایی برطرف میشود (میگرن) چون به سن سردی رسیده .صفرای بالا ریشه ی مو راسوزانده باعث طاسی در جلوی سر میشود.افزایش صفرا در پوست سرو صورت آکنه ایجاد میکند.اگر افزایش صفرا همینطور ادامه پیدا کند حتی منجر به بروز تاول در کف دست و پا خواهد شد زیرا شدت حرارت پوست را میسوزاند.اگر صفرا در گوارش بالا رود ابتدا خشکی دهان سپس بی اشتهایی و تلخی دهان را ایجاد میکند و در روده ها منجر به اسهال همراه با سوزش اندام دفعی میشود که دلیل آن حرارت موجود در روده هاست.

بالا رفتن صفرا سوزش ادرار را پدید میاورد.ادرار دارای رنگ غلیظ و بوی تند میشود.سپس صفرا در مغز زیاد میشود ابتدا باهوشی میدهد اما اگرادامه پیدا کند خشکی بیشتر شده در اثر کاهش رطوبت مغز حساسیت شنیدن صداها و استشمام بوها بیشتر میشود جاییکه صفرا خیلی بالاست نهایتا جنون آنی با پرخاشگری خطرناک ایجاد میشود.اگر صفرا با غلظت خون همراه شود عرق بد بو تولید میکند.در خواب هم خواب دعوا می بیند از شدت حرارت بیقرار میشود مو خشک و سیخ میشود .اولین نشانه ی افزایش صفرا در کودکی خشکی و سیخ شدن موهاست.

درمانهای مناسب :سرکه انگبین- عرق کاسنی -

عوارض افزایش دم:

جایگاه دم در وسط سر است اما در سراسر بدن جریان دارد .بصورت سردرد در اواسط ماه قمری نمایان میشود.باعث گلگونی چهره میشود و در پوست آکنه های سرسیاه در کتف و صورت و شانه و اندام های میانی ایجاد میکند.هر گاه خون در گردش ،غلیظ شود فشار خون گرم را ایجاد میکند.و خون در عبور ازقلب انسداد کرونری ایجاد میکند اگر دم در یک اندام رسوب کند پارگی یا التهاب عروق میدهد اگر پراکنده در پوست باشد به شکل کهیر بروز میکند.

با افزایش دم در مغز شخص دچار واکنشهای تند و خیال پردازیهای بلند پروازانه میشود و نهایتا منجر به مانیک خواهد شد.

درمانهای مناسب :حجامت موضعی –حجامت عام- حجامت سر –غذاهای سرد

افزایش بلغم:

جای بلغم در مفاصل است .بلغم در سراسر بدن منتشر است مساوی خون .در مفاصل باید این خلط وجود داشته باشد اما اگر زیاد بشود در مفاصل جمع میشود که همراه ورم و درد است و با خوردن گرمی و قطع سردی درمان میشود.افزایش این خلط در مفاصل به شکل بیماریهای آرتروز ،روماتیسم، درد ستون فقرات و بیماریهای مفاصل دیده میشود هرگاه غذای سردی و یا سردی موضعی به بدی برسد این خلط بالا رفته تولید بیماری میکند.اگر بلغم بالا رود آرتروروماتوئید را خلق میکند و اگر از حد خود پایین تر بیاید و مفصل خشک شود باعث تولید صدا در مفصل هنگام حرکت میشود.بلغم در شانه ها رسوب کرده بیماری بنام شانه ی یخ زده تولید میشود .بلغم در تمام بدن حرکت میکند هر جا که متوقف شود رسوب میکند و تولید درد میکند.رسوب بلغم درگوشت بیماری برص را ایجاد میکند .افزایش بلغم در مغز باعث فراموشی مقطعی و محفوظات دیرین میشود که بستگی به این دارد که رسوب در کدام لپ مغزاتفاق افتاده باشد.بلغم در روان باعث افسردگی شده داشتن بیهوشی مغز را سرد کرده ایجاد بیماریهای مغز میکند .بلغم در دهان عدم تشنگی میدهد سپس آب دهان میرود در صحبت کردن دچار اختلال میشود.با افزایش خلط نکلت زبان ایجاد میشود چون خوردن غذاهای سرد باعث افزایش خلط و رسوب آن در اعصاب زبان میشود.حنجره سرد باشد صدا زیر است واگر حنجره گرم شود صدا بم میشود.افزایش بلغم درمعده منجر به افزایش اشتها و سپس گلو باد و پس از آن ترش کردن معده و نهایتا باعث بوی بد دهان میشود.و شکم بزرگ میشود.بالا رفتن این خلط در روده باعث اختلال در هضم شده غذا هضم نشده با بوی بد دفع میشود.و باعث عدم کنترل گازروده و عدم کنترل بر دفع میشود.افزایش بلغم درمثانه تکرر ادرار ،بی اختیاری ادرار و در کودکان شب ادراری را ایجاد میکند . در زنان کاهش میل جنسی و درمردان کاهشreaction را تولید میکند.بلغم زیاد در رحم رطوبت و سردی ایجاد میکند و نطفه نمیگیرد و اگر رحم زیادی گرم هم باشد نطفه را میسوزاند و ایجاد نازایی در زن را میکند. شدت سردی که بالاتر رود باعث خونریزی بیشتر در دوران پریود زنان میشود. درمان فقط با قطع سردی و خوراک گرمی و روغن های گرمی موضعی اتفاق میافتد.   در افراد بلغمی به محل زندگی باید دقت داشته باشیم چون این افراد با قرار گرفتن در جای سرد و مرطوب دچار درد میشوند.این بیماری که از بیماریهای سرد است دوره ی درمان 40 تا 120 روزه را میطلبد.برای درمان بلغمی ها از سرکه انگبین که سرکه ی آن ضد دم و صفرا و عسل آن ضد بلغم و نعناع آن خونساز است استفاده میکنیم.

افزایش سودا:

افزایش سودا ازحد نرمال خود غلبه ی سودا میشود که درنقاط مختلف بدن تظاهراتی به شکل بیماریهای متفاوت را دارد.سودا یعنی سردو خشک در شخص بالاست چنین فردی کل ترکیب اندامش باریک و ریز است .پوست سراسر بدن خشک است . رنگ پوست تیره است اجزای صورت همگی کوچک هستند.صورت کاملا گرد نیست.خشکی پوست تبدیل به اگزما میشود در سرما و گرما خارش دارد.حتی در ناخن هم دچار خشکی میشود.ناخی شیار شیارو نهایتا ورقه ورقه میشود .ادامه ی افزایش سودا و خشکی پوست مقدمه ی اکتیوزیست و پزیوزیسم میشود .اولین تظاهر سودا در عروق ریز است ابتدا رسوب سودا در کم تحرکترین نقاط بدن مثل شانه ها حاشیه ی صورت و زیر چشم رخ میدهد با ادامه ی این غلبه در بدن سودا درعروق اطراف چشم که ظریف و بی تحرک هستند رسوب کرده باعث تیرگی اطراف چشم میشود. رسوب سودا در مویرگهای چشم باعث تاری دید شده که با ماساژ چشم دید روشن میشود ولی دوباره دید تار میشود .سودا در ابتدا بصورت رسوب در رگهای صورت بروز کرده پوست سرو صورت را تیره میکند.با مقایسه ی رنگ صورت و دستها میتوان به غلبه ی صفرا در شخص پی برد. سودا در انتهای روده منجر به هموروئید میشود.سودا در عروق ریز انتهایی رسوب کرده واریس میشود .تومور تبلور سوداست که در طب سنتی ابتدا کل سیستم بدن را از سودا پاک کرده سپس درمانهای خاص میکنیم.

معادله ی اخلاط:

هر چهار خلط یک سرنوشت پایانی دارند و به سودا تبدیل میشوند این سودای تولید شده تا وقتیکه در حد نرمال است طبیعی است اما اگر از حد خود بالاتر رود و غلیظ شود سودای مضر شده تولید بیماری درنقاط مختلف بدن میکند.سودای پیش آمده با توجه به اینکه از کدام خلط ایجاد شده باشد درمان خاص خود را می طلبد.همه ی بیماریها وقتیکه تبدیل به سودا شدند بروز میکند.

دیابت گرم و سرد:

بلغمی که منجر به سودا شده تولید دیابت سرد میکند

صفرا و یا سودا که منجر به سودا شده باشد تولید دیابت گرم میکند.


حکیم خانی

/ 2 نظر / 717 بازدید
شکیبا

سلام وسپاس عا لی بود

شکیبا

سلام وسپاس عا لی بود